Mepral Puthenbalathu Devi Temple

Mepral Puthenbalathu Devi Temple

961 13 Religious Organization

+91 95672 63735 [email protected]

Mepral Puthenbalathu Temple Trust, Thiruvalla (Tiruvalla), India - 689591

Is this your Business ? Claim this business

Reviews

Overall Rating
5

13 Reviews

5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Write Review

150 / 250 Characters left


Questions & Answers

150 / 250 Characters left


About Mepral Puthenbalathu Devi Temple in Mepral Puthenbalathu Temple Trust, Thiruvalla (Tiruvalla)

ധ്യാനം
അഞ്ജനാചലനിഭാ ത്രിലോചനാ
സേന്ദുഖണ്ഡവിലസത് കപര്‍ദ്ദികാ
രക്തപട്ടപരിധായിനീ ചതു-
ശ്ചാരുദംഷ്ട്രപരിശോഭിതാനനാ
ഹാരനൂപുരമഹാര്‍ഹകുണ്ഡലാ-
ദ്വുജ്വലാ ഘുസൃണരജ്ഞിതസ്തനാ
പ്രതരൂഢഗുണസത് കപാലിനീ
ഖഡ്ഗചര്‍മ്മവിധൃതാസ്തു ഭൈരവീ.

ഈശ്വര ഋഷി:
പംക്തി ഛന്ദ:
ശക്തിഭൈരവീദേവതാ

ഓം ഐം ക്ലീം സൌ: ഹ്രീം ഭദ്രള്യൈ നമ:

Popular Business in thiruvalla-tiruvalla By 5ndspot

© 2023 5ndspot. All rights reserved.